Laereplanmalene Gruppe 3

tilbake til hovedsiden...

Læreplanmålene:

*beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige ladbare og ikke-ladbare batterier og til brenselceller.

*forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse og gjøre rede for resultatene.

*gjøre forsøk med solceller og solfangere og forklare virkemåten.

*gjøre rede for fysiske prinsipper for hvordan varmepumper virker, og i hvilke sammenhenger varmepumper brukes

*gjøre rede for hydrogen som energibærer

*gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License