Lakselus

Tilbake til forsiden
Tilbake til Bærekraftig Utvikling
Tilbake til Fiskeoppdrett

Lakselus er en parasitt som lever av blod, slim og skinn fra laksefisk. Lusen på villfisk ble først registrert i Norge i 1992. Det er først nå i de siste årene det har blitt et aktuelt miljøproblem i media. næringen problematiseres av kritiker, media og miljøorganisasjoner, og dette er ikke uten grunn. vi i gruppe 2 er opptatt av miljøaspektene ved dette problemet.

Denne lusen er et betydelig problem, og det er lite tvil om at lusen går utover villaksen i våre kyst og fjordområder. Problemet skyldes oppdrett av fisk i elveutløpene. Lakselus er stadig voksende, og hvis det ikke blir satt i gang tiltak for å få ned veksten av lakselus i oppdrett vil det trolig bli kritisk for næringen. Vi finner ett eksempel på dette ved å gå noen år tilbake i Chile. Oppdrettsnæringen ble nesten utslettet av lakselus. Dette var ett resultat av alt for store oppdrett og lite kunnskap på området.

Lakselusen kan føre til økt dødelighet for smoltene( ikke ferdig utviklet laks). Lusen spiser på laksens skinn, som kan gi fisken problemer saltbalansen og kan føre til at de dør. Sterk infeksjon av lakselusen kan også føre til død for laksen, mens mindre infeksjoner reduserer fiskens vekst. Unaturlig økning av lakselus fører også til at laksen får nedsatt immunforsvar, slik at fisken blir et lettere bytte i åpent farvann, den beskytter seg dårligere, blir svakere og endrer oppholdstiden sin i havet. Laksen kan for økt dødelighet når forholdene er vanskelige.

Lakselus.JPG

Den raske veksten innen den norske oppdrettsnæringen har ført til en stor økning av antall laks lakselusen kan leve på. Som da fører til at det blir økte infeksjoner av lakselus på villfisk. På grunn av tegn til harde lakselusangrep vandrer sjøørreten tilbake til elvene for tidlig. Dette fører til tap av vekst på grunn av for lite oppholdstid i sjøen.

Lakselus fører totalt sett til at laksen kan bli utslettet over store deler av landet på grunn av mangel på alternative behandlingsmidler. Derfor må lakselus nå vurderes som en stor trussel. Vi nordmenn har stor innflytelse på problemene rund oppdrett av laks. Forbrukere må sette strenge krav til fisken vi kjøper og metodene oppdrettene bruker. Hvis du er engasjert, Gjør noe!

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License