Læreplanmål for Ernæring og Helse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

· beskrive kjemiske kjennetegn og forskjeller på de viktigste næringsstoffene
· gjøre rede for de viktigste sporstoffene, mineralene og saltene i kroppen
· gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer
· forklare hovedtrekkene i fordøyelse, transport og omsetting av de viktigste næringsstoffene
· gjøre rede for noen hovedbestanddeler i kosmetiske produkter og lage et slikt produkt med egen varedeklarasjon
· drøfte spørsmål knyttet til ernæring, trening, slanking, spiseforstyrrelser, livsstilssykdommer og soling

Ernæring Og Helse 5

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License