Mangfold 5

Et begrep som omfatter alle levende skapninger på jorda. Dyr,mennesker ect

under dette ligger næringskjeder. det er rekker av organismer der hvert ledd nærer seg av leddet foran og samtidig utgjør næring for leddet etter. Naeringskjeder5 Produsenter, Nisjer, Konsumenter og Næringsnett

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License