Mineraler Gruppe 1

Vi deler mineralene inn i to grupper(Mineraler og sporstoffer):
Mineraler: Mineraler trenger vi ganske mye av, og er som byggesteiner i kroppen vår. Eksempler er fosfor og kalsium.
Sporstoffer: Sporstoffer er mineraler som kroppen bare trenger små mengder av. Jern, sink, selen og krom er eksempler på sporstoffer. I store doser kan sporstoffer være farlig og forgifte en. Jern er en viktig byggestein i hemoglobin(hemoglobin er den oksygenbærende delen i de røde blodcellene. Hemoglobin er bygget opp av protein og jern,og måten protein og jern henger sammen på,er viktig for hvor mye oksygen som blir bundet til de røde blodcellene. Dette er viktig for at vi skal klare å puste ordentlig.)

Kalsium:
Er viktige for overføring av nerveimpulser og hjelper oppbygningen av skjelettet

Natrium:
Natriumioner er viktig for å opprettholde trykkforskjellen mellom innsiden og utsiden av celleveggene
og er derfor viktig for saltbalansen og væskebalansen i og utenfor cellene.
De er også viktige for at muskel- og nervecellene skal fungere normalt, og for å regulere PH-balansen.

Tilsetningsstoffer:
Tilsettes i maten for å for eks. endre farge eller øke holdbarheten.
Alle tilsetningsstoffer har et eget e-nummer
Vitamin C og E brukes som tilsetningsstoffer. [[module Comments]]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License