Drivhuseffekten

Uttrykket drivhuseffekt brukes fordi atmosfæren på jordkloden kan sammenlignes med glasset i et drivhus. Det som skjer er at de synlige solstrålene går gjennom ozonlaget (glasset) og stopper mesteparten av varmestrålingen som har reflektert fra bakken.
Uttrykket drivhuseffekt brukes fordi atmosfæren på jordkloden kan sammenlignes med glasset i et drivhus. Det som skjer er at de synlige solstrålene går gjennom ozonlaget (glasset) og stopper mesteparten av varmestrålingen som har reflektert fra bakken.
Noen av sollysene slipper ikke ut men fortsetter å bli på jordkloden og på denne måten varmes jorden opp. Det er dette som er energibalansen. Hvor mye som bør reflektere direkte ut igjen i verdensrommet og hvor mye som blir igjen og varmer opp kloden. Det etablerer en balanse over hva som skal slippe ut og bli, slik at det blir en riktig temperatur på kloden (gjennomsnittstemperatur er 15°C).

drivhuseffekt%20enkel.jpg
Som du kan se på dette bildet, kan du se at solstrålene går gjennom ozonlaget og treffer jorden. Noen av strålene reflekterer direkte ut i verdensrommet, mens noen stråler blir igjen på jorden. Disse strålene forsetter å bli på jorden og varmer opp planeten.

Om ozonlaget blir tykkere, vil mindre og mindre sollys komme ut igjen etter de har gått gjennom ozonlaget, og jorden vil bli globalt oppvarmet. CO2 gjør ozonlaget tykkere og vi har et høyt forbruk av fossilt brensel, noe som gjør at innholdet av karbondioksid i atmosfæren øker og at temperaturen øker. Forsetter det slik vil dette få store konsekvenser for kloden vår og den kan bli drastisk oppvarmet og energibalansen vil bli feil. Polene vil smelte, havet kan bli høyere, golfstrømmen vil blir forandret av den smeltede isen, og dette kan skape en ny istid i nord fordi golfstrømmen ikke lengre fungerer på samme måte og gir ikke varm vann til nord lenger. Det kan skape store klimaendringer på jorden, men heldigvis er ikke dette noe som kommer til å skje med det første. Det vil i såfall ta 100-200 år.

image006.jpg

Hva kan Konsekvensene bli av økt drivhusefekten?

Hvis ikke vi griper inn snart så kan konsekvensene av globaloppvarming bli fatale. Noen velger å fornekte at vi i det hele tatt har en klimakrise, mens andre mennesker velger å blåse det ut av alle proposjoner. Sannheten er at vi står ovenfor en stor krise, men at konsekvensene skal resultere i menneskethetens undergang (som noen faktisk noen har hevdet) er svært lite tenkelig. Derrimot vil en oppvarming av kloden føre til at andre arter, spesielt de lite tilpassnings dyktige, vil dø ut. Dessuten er økt tempratur en stor trussel for diverse økosystemer. Men nå skal vi ta et dypdykk for hva slags konsekvenser vi kan forvente oss, hvis ikke vi gjør noe med vårt levesett.

Klimaendringer

Klima er en beskrivelse av de gjennomsnittlige værforholdene på forskjellige steder på jorda over lengre tidsrom, for eksempel 30 år eller mer. Dette er i form av været generelt, temperatur, osv.
Man pleier å kategorisere forskjellige land innenfor forskjellige kategorier. Dette er f.eks. temperert klima, eller polart klima. Et temperert klima er et klima som for det meste inneholder varme temperaturer og mye sol, slik som land ved Ekvator. Polart klima derimot er det motsatte av et temperert klima, hvor temperatur forsåvidt er kaldt og snø er det mest populære været.

For klimaet på jorden har endret seg flere ganger gjennom lange tidsrom. Dette er fra dinosaurene vandret på jorden, og til den industrielle revolusjonen. Klimaet på jorda har endret seg flere ganger, lenge før vi mennesker for alvor begynte å forbruke/misbruke fossilt brensel. Klimaendringer har ligget bak alle endringer som gjennom tidene har foregått på sola, likeså endringer i jordas bane. Vi har hatt istider og varme perioder. Vulkanutbrudd har tidvis ført til lavere temperaturer ved at utbruddet danner voldsomme skyer av lavastøv som blir sendt opp i atmosfæren, slik at deler av sollyset blir utestengt fra jordoverflaten. Det er store variasjoner i været fra dag til dag og fra måned til måned. Det er også store variasjoner i været fra år til år. Vi kan ha milde vintrer i flere år på rad uten at det nødvendigvis betyr at klimaet har endret seg.

Som tidligere nevnt kan dette få konsekvenser for golfstrømmen.
Golfstrømmen frakter med seg store mengder med varm vann fra de tropiske områdene og til nordlige breddegrader. Den varme strømmen i overflaten balanseres av den kalde returstrømmen som kommer sydover i Atlanterhavet.
Når golfstrømmen kommer til våre breddegrader, er den blitt veldig nedkjølt og også tyngre. Derfor blir den blandet med vannet under.
Varmen som golfstrømmen gir bort i nord, får den fra solen i sørlige, tropiske farvann.
Om Golfstrømmen stopper, vil det nordeuropeiske klimaet nærme seg middelklimaet.
Om den globale oppvarmingen fortsetter vil dette få store konsekvenser for kloden vår og den kan bli drastisk oppvarmet og energibalansen vil bli feil. Polene vil smelte, havet kan bli høyere, golfstrømmen vil blir forandret av den smeltede isen, og dette kan skape en ny istid i nord fordi golfstrømmen ikke lengre fungerer på samme måte og gir ikke varm vann til nord lenger. Det kan skape store klimaendringer på jorden, men heldigvis er ikke dette noe som kommer til å skje med det første. Det vil i såfall ta 100-200 år.

karolinepåferie.jpg
Isbjørnen har blitt et stort symbol for global oppvarming.
http://scrapetv.com/News/News%20Pages/Science/Images/global-warming-polar-bear.jpg

kilder:
http://ndla.no/nb/node/44498/menu127
http://ndla.no/nb/node/44737/menu127
http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/04/08/531914.html
http://www.bjerknes.uib.no/filer/169.pdf

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License