Elektrolyse

For å forklare prosessen elektrolyse og hva som skjer skal vi bruke et eksperiment som vi utførte:

Vi tok en positiv og en negativ elektrode og satt dem inn i en strøm transformator. Vi fylte kobberklorid i et reagensglass og fylte vann halvveis opp, slik at det ble et klart blått vann. Så puttet vi elektrodene oppi reagensglasset og så hva som skjedde. Den positive elektroden begynte å boble, mens den negative fikk et ekstra rødt «lag»som den flasset av til små flak. Væsken ble mørkere og mørkere.

Kobberet ble tiltrukket av den negativt ladede elektroden og materialiserte kobberet. kobberet dekket den negativt ladede elektroden og gjorde den rød. Den positivt ladede elektroden, varmet opp kloret. Pluss tiltrekkes av minus, så kloret vil bevege seg mot den positivt ladede elektroden og kobberet vil bevege seg mot den negativt ladede elektroden.

image002.jpg1
http://daria.no/skole/doc/html/10888.docx-filer/image002.jpg

Du har kobber og klor ioner fra før av, men de løses/skilles fra hverandre. Dette skjer når det tilføres vann.
Når kobberklorid løses i vann er det Cu2+ 2Cl- som er i løsningen. Dette er fordi man trenger et likt antall elektroner i ytterste skall, hvor antallet i ytterste skall skal være 8, men siden kobber atomet har to elektroner ekstra i sitt ytterste skall skal det gi fra seg 2 elektroner. Klor atomet trenger bare et elektron for å fullføre sitt ytterste skall, men for at kobber atomet skal kunne gi fra seg sine 2 elektroner er det nødvendig med 1 ekstra klor atom.
Den negative elektroden blir rød fordi kobber ionet blir tiltrukket, da den er positivt ladet. Den positivet elektroden koker opp vannet fordi det tiltrekker klor ionet. Dette er fordi klor ionet er negativt ladet.
Den eksterne spenningskilden tvinger elektroner til å strømme gjennom den negative elektroden og fjerner de fra den positive elektroden. Kationene, de positive ionene i løsningen vandrer i retning av den negative ladet katoden mens anionene er negative beveger seg mot den positiv ladede anoden. Det er katoden som opptrer som et reservoar av elektroner mottar kationene elektroner og går over til elektrisk nøytrale atomer. Prosessen heter reduksjon. Ved anoden som har mangel på elektroder mister anionene elektroner og går over til elektrisk nøytrale atomer. Prosessen kalles oksidasjon. Merk at forskjellen melle standard oksidasjon og reduksjons reaksjoner og elektrolyse er elektronoverføringen. Ved elektrolyse skjer denne overføringen gjennom elektrodene istedet for direkte gjennom reaktantene. Ioner utlades samtidig ved begge elektrodene katoden tilfører kontinuerlig elektroner til katiodene, mens anoden tilsvarende aksepter elektroner fra anionene. Resultatet av disse prosessene er at en strøm av elektroner, en elektrisk strøm, går gjennom metalllederen som forbinder elektrodene til strømkilden.
En elektrisk strøm gjennom en smeltet eller løst elektrolytt fører til vandring av ioner i retning
av de ladde elektrodene. På elektrodenes overflate skjer det en kjemisk reaksjon og ionene
går over til å bli nøytrale atomer. Hele prosessen kalles en elektrolyse.

KILDER:
http://ndla.no/nb/node/13880/menu128

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License