Forsok Med Radioaktiv Straling

Forsøket gikk ut på å teste de tre forskjellige naturlige typene bakgrunnsstrålingene, for å kunne gjøre rede for de forskjellige verdiene og kunne identifisere de respektive strålene. Vi målte først uten opposisjon, for å sjekke de tre strålene sine verdier. Deretter testet vi strålene på forskjellige materialer. Dette utføres for å få et innblikk i hvilken stråling som lettere penetrerer et materiale. De forskjellige strålene vi testet var: alfastråling, betastråling og gammastråling. Vi målte også bakgrunnstrålingen for å sjekke den konstante strålingen som alltid er der. Ved å finne ut bakgrunnstrålingen kunne vi vite hvor høy strålingen var som påvirket testene vi utførte.

Gjennom forsøkene fant vi ut at alfastrålingen var den svakeste av de tre, og betastrålingen var den mest intense. Selv om betastråling var den mest intenste var gammastråling den strålingen som penetrerer best av de tre. Beta strålingens intensitet ble kraftig redusert av hardere matrealer som kopper og bly, mens intensiteten til gammastråling var markant kraftigere enn både alfa og beta selvom strålen skulle penetrere harde matrialer. Det at gammastrålingen er den som penetrerer best vil si at den stoppes mye vanskeligere av andre materialer.

Vi målte med mange forskjellige materialer, men kanskje det viktigste materiale vi brukte var kjøtt. Grunnen til at man måler med kjøtt er rett og slett fordi man gjerne vil vite i hvor stor grad slik stråling kan påvirke et menneske. Kjøtt var en ganske effektiv opposisjon som stoppet veldig mye av strålingen, bortsett fra gammastrålingen. Dermed vet man at det faktisk er gammastrålingen som er den mest farlige strålingen av de tre, skulle det komme i kontakt med kroppen.

alpha_beta.jpg
http://www.deq.idaho.gov/inl_oversight/radiation/images/alpha_beta.jpg
Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License