Redoksreaskjonen

Redoksreaksjonen er en reaksjon som overfører elektrisk strøm fra et objekt til et annet.
To prosesser må utføres for å skape en redoksreaksjon, som kalles oksidasjon og reduksjon.

Oksidasjon er en kjemisk reaksjon der et stoff gir bort elektroner, og et annet stoff i den samme kjemiske forbindelsen. Når et atom gir fra seg en eller flere elektroner, vil dette atomet bli oksidert.

Slike kjemiske reaksjoner kalles «reduksjons - oksidasjons reaksjoner». En substans kan brukes somantioksidant ved at det oksiderer lettere enn en annen substans som skal beskyttes mot oksidering. Ett eksempel er en jernplate som galvaniseres med tinn eller bly.
I all forbrenning i luft- med eller uten flamme - er det et stoff som binder seg til oksygenet (O2) i nærheten. En slik reaksjon kaller vi også oksidasjon, og de nye stoffene som dannes kaller vi oksider.
Oksidering av metaller kalles korrosjon, og oppleves for det blotte øyet som tæring av metaller. Rust og irring er to eksempler på resultater av oksideringsprosesser.

Reduksjon er det som skjer når et atom tiltrekker seg ett eller flere elektroner fra andre atomer, i en kjemisk reaksjon (redoksreaksjon). Reduksjon er det motsatte av oksidasjon.

Mange reaksjoner i hverdagen skyldes at elektroner er på vandring.
I en redoksreaksjon går elektoner fra et stoff til et annet. Stoffet som avgir elektroner blir oksidert og stoffet som tar opp elektroner blir redusert. H-atomet gir fra seg et elektron til F-atomet. Hydrogen blir oksidert og Fluor blir redusert.

Her finner du fakta om punkter som går under redoksreaksjonen:

Galvanisk Celle

Batterier

Elektrolyse

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License