Solceller

Solceller benytter energi i sollyset for elektrisitet. Solceller er bygget opp av 2 silisiumplater. Silisiumatomet inneholder 4 elektroner.
I den øverste silisiumplaten blir noen av silisiumatomene byttet ut med fosforatomer og er derfor n-dopet.
I den nedre silisiumplaten blir noen av silisiumatomene byttet ut med boratomer og er derfor p-dopet.
N-dopet: et mer elektron i en parbinding.
P-dopet: et mindre elektron i en parbinding.
Når platene settes sammen blir gjenværende elektroner fra den n-dopede platen overført til den p-dopede platen og det dannes fullstendige parbindinger i begge platene. Den øverste (n-dopede)blir positivt ladet og den nederste (p-dopede) blir negativt ladet.
De forskjellige ladningene danner et elektrisk felt. Dette kan du se på dette bildet her:

Solcelle.gif

Fotoner i sollys vil treffe platene. Et foton som treffer i grenseflatene mellom de to platene, kan slå løs et elektron som befinner seg innenfor det elektriske feltet. Dette danner forskjeller mellom elektronene og vil føre til at elektrodene flytter seg opp til den øverste platen. Disse elektrodene vil ikke kunne flytte seg mellom de to platene på grunn av det elektriske feltet mellom de to platene. Om man kobler til en ledning til den øverste og nederste platen vil elektrodene kunne flytte seg frem og tilbake gjennom ledningen, utjevne elektrode-forskjellene, og vil gjennom denne prosessen danne det vi kaller strøm. På dager med mindre sollys vil det genereres mindre strøm, da tilgang til foton vil være redusert. Vi kan koble platen til et oppladbart batteri og bruke strøm fra dette batteriet uten tilgang til fotoner fra solen.

LB_Rec_solcelle_pan_161659c.jpg

KILDE:
http://ndla.no/nb/node/4020/menu128

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License