Solfangere

Alle mennesker kan føle varmestrålingen fra solen. Denne energiformen kjenner vi godt til og energi fra solen har vært anvendt av oss i flere tusen år. Allerede for ca. 2000 år siden ble glass brukt for å skape en drivhuseffekt slik at man kunne bruke energien som kom fra solen. Hvis vi i dagens samfunn ønsker kan vi lagre deler av solenergien som strømmer mot oss hver dag. Vi kan om vi ønsker la solen varme opp vann for eksempel. Vi kan deretter bruke varmeenergien i vannet til oppvarming av bolighus etc. Apparater som fanger solenergien på en måte slik at vi kan anvende energien der og da eller senere kalles solfangere.

Hvordan fungerer solfangere?

I solfangere anvendes som oftest rør som legges i en sløyfeform. Det er vanlig og bruke vann og frostvæske som sirkulerer gjennom rørene i solfangeren. I en solfanger utnyttes solenergien maksimalt gjennom en drivhuseffekt. Drivhuseffekten forårsakes av god varmeisolasjon på baksiden og fronten av solfangeren er laget av glass. Sollyset slipper gjennom glasset på fronten men varmestrålingen som blir reflektert av den mørke bakgrunnen bak glasset, slippes ikke ut igjen. Vannet og frostvæsken i rørene blir varmet opp både av solen og av drivhuseffekt inne i solfangeren. Den varme væsken varmer i sin tur opp i en varmtvannstank eller et større vannmagasin (dette kommer an på om det er en liten solfanger eller en stor). Noen solfangere har en pumpe til å drive væskestrømmene gjennom rørene.

Illustrasjonen under viser hvordan en solfangere delvis ser ut
18april.jpg
http://www.folkecenter.net/mediafiles/folkecenter/rd/solar/Solfanger.jpg

For å lage solfangere så effektive som mulig vør solfangeren bygges slik at det blir minst mulig tap/ lekkasje av energi. Derfor er det vanlig at solfangeren sender væsken som er på vei til solfangeren gjennom varmevekslere. Der blir væsken varmet opp av væske som nettopp har passert fronten av solfangeren. Av den energien som en vanlig solfanger tar til seg, er det kun 10-20% som forsvinner gjennom ut til omgivelsene.

Den energien som man får fra solfanger kan anvendes til oppvarming av husstander for eksempel.

rekke2.jpg
Rekkehus som andvender solfangere til oppvarming
http://mm.aftenbladet.no/multimedia/dynamic/00272/Fullres-00708_272988m.jpg
Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License