Varmepumpe

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

HVA ER VARME:

I det faglige språket er det når energi fra en gjenstand med høy temperatur fører varme til en gjenstand med lavere temperatur. Det går fra varmt til kald. Bare se når du tar kakao på en flaske. Flasken vil holde på varmen en stund, men etterhvert vil varmen gå til kaldere steder, og kakaoen vil bli kald. varme overføring av energi

termos.jpg

OVERFØRING AV ENERGI/VARME

Varme er overføring av termisk energi som går fra en gjenstand til en annen. Varmen går alltid områder med høyere temperatur til lavere temperatur. Energioverføringen fortsetter helt til de to gjenstandene har samme temperatur.
Derfor kan vi si at en gjensand ikke har varme, men kan overføre varme til gjenstander med lavere temperatur.
Varmeoverføring vil alltid øke den indre energien i stoffet som mottar varmen, men det finnes tilfelle der dette ikke går for å øke den termiske energien.
Varmeoverføringen kan føre til at gjenstanden forandrer form, sånn som når man smelter is.
 

FORDAMPEREN

I en varmepumpe er fordamperen der det er en væske med lavt trykk og temperatur. Temperaturen er mellom 1 – 2 grader celsius. Varmen kan variere ettersom hvor røret ligger og hvor langt ned i bakken/sjøen den ligger. I disse tilfellene kan temperaturen være mellom 3 – 4 grader høyere. Varmen i fordamperen går fra et sted med høyest temperatur til et sted med lavest, altså inne i røret. Varmen vil få væsken til å koke og fordampe. For at væsken skal bli gassdamp kreves det mye energi. Når all væske er fordampet vil energien være lagret i gassdampen.

KOMPRESSOREN:

Dampen fra fordamperen fortsetter gjennom røret fram til kompressoren. Kompressoren gjør arbeidet på dampen ved å presse dampen sammen slik at trykket øker. Når gass blir presset sammen stiger temperaturen. Temperaturen vil øke mellom 40 – 50 grader grunnet at trykk og temperaturen er avhengig av å ha størrelser.

KONDENSATOREN:

Nå sendes dampen videre til noe som heter kondensatoren. For at varmen skal kunne gis bort mest mulig effektivt er røret formet i sløyfer. I et bolighus er temperaturen som er rundt disse rørsløyfene rundt 15-20°C (lavere enn den temperaturen i dampen som er inne i røret). Siden varme går fra et sted med høyest temperatur til lavest temperatur, så går derfor varmen ut av røret. Dampen blir til væske (fordi den blir utsatt for trykk), dvs. At den kondenserer. Nå har den gitt fra deg den enerkien som fulgte med dampen.

VENTIL:

Hvis vi går litt tilbake, så blir væsken presset gjennom en trykkreduksjonventil. Væsken får større fart og mindre trykk, så derfor vil temperaturen synke tilbake til utgangspunktet. Da begynner «reisen» på nytt igjen, for væsken kan nå få ny varme fra omgivelsene, koke det, fordampe det og sende det videre til pumpen!

GASS

Gass under trykk (blir presset sammen) blir til væske.

MILJØASPEKTER VED BRUK AV VARMEPUMPER

De fleste boligeiere som benytter seg av varmepumper gjør det fordi det er billigere å varme opp huset med en varmepumpe enn ved å bruke elektrisk strøm eller fyringsolje til oppvarmingen, men det er noe mer bak disse varmepumpene. De er mer miljøvennlige enn apparater som bruker strøm, og det er viktig å merke seg at når du bytter ut et apparat som bruker fossilt brensel ville ikke vannpumper være det mer miljøvennlige alternativet lenger.

I slike apparater hvor vi bruker elektrisitet til oppvarming, vil overgangen til varmepumpe redusere energiforbruket og som en domino-effekt vil det redusere utslipp av CO2 til atmosfæren.
Når oppvarmingen går ut på å brenne fossile energikilder, og der elektrisitet produseres fra fornybare energikilder, vil varmepumper redusere bruken av fossilt brensel, og dermed redusere CO2-utslipp til atmosfæren.
Der oppvarmingen går ut på å brenne fossile energikilder, og der elektrisitet produseres gjennom å brenne fossile energikilder i varmekraftverk, vil varmepumper øke bruken av fossilt brensel, og dermed øke CO2-utslipp til atmosfæren.
Forskere regner med at økt bruk av varmepumper vil kunne redusere verdens CO2-utslipp med over 6 %. Dette er fordi de fleste mennesker benytter seg av elektriske apparater til oppvarming.

Væsken som sirkulerer i rørene i varmepumpene har vært ulike typer hydrokarboner med fluor (med andre ord: HKF-stoffer). Disse stoffene kan påvirke drivhuseffekten i stor grad skulle en eventuell lekkasje forekomme. Som et mer miljøvennlig alternativ til HFK-stoffer er det konstruert varmepumper med CO2 som arbeidsmedium. Et arbeidsmedium er stoffet som sirkulerer i varmepumpen og flytter energien fra fordamperen til kondensatoren. Stoffet har slike egenskaper at det opptrer som væske og damp ved de trykk og temperatur vi har behov for.
Ved å øke trykket til ca. fem ganger vanlig lufttrykk, blir CO2 flytende og kan brukes som arbeidsmedium i en varmepumpe. Bare for å dra frem et eksempel så er det noen bilmodeller har installert CO2-varmepumper som klimaanlegg.

hei.jpg
http://www.tu.no/multimedia/archive/00020/Varmepumpeprinsipper_20306a.jpg

KILDER
http://ndla.no/nb/node/21827/menu128

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License