Global Interessekonflikter

Det er mange rike land som mener at også de fattige landene bør kutte den på utslippene. Da er det fullt mulig at de fattige landene etterhvert vil ha en interesse for å få tilgang til de rikes miljøteknologi gratis. Dette kan føre til konsekvenser mellom de rike og de fattige landene og en konkurranse mellom dem. Konflikten kan blant annet gå ut på at de fattige landene ofte har billigere arbeidskraft enn det de rike har. Dette vil føre med seg at flere vil handle med de fattige landene. Dette vil på en annen side være veldig bra for miljøet vårt med tanke på at industriland og utviklingsland vil produsere miljøvennlig produkter.
For de vestlige landenes økonomi og næringsliv vil dette være en ulempe for dem. De skjer da en interessekonflikt mellom u-landene og i-landene.
Som en konklusjon kan vi si at den gratise industrien fra de rike landene vil ha en veldig god innvirkning på landene. Dette er fordi de får den industien nesten gratis uten å måtte jobbe for det. For verdenssamfunnet vil dette derrinmot få værre følger, spessielt med tanke på næringslivet siden konkurransen mellom landene vil føre til at bedrifter må sette den prisen på varene sine, noe som da igjen fører til mindre penger (økonomiske problemer) og kanskje etterhvert et globalt krakk.

interessekonflikter.jpg

KILDER:
http://jordakaller.wordpress.com/globale-interessekonflikter-og-global-oppvarming/

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License