Miljoaspekter

Begrepet miljøaspekter blir definert i ISO 14000 som forskjellige handlinger som kan påvirke ens miljø. Siden et eksempel på et miljøaspekt nå ville være på sin plass, kan et dagsaktuellt tema være praktisk. Sortering av avfall, plast og kompost f. eks. Siden plast kan gjenvinnes og kompost omdannes til gjødsel, er det et veldig dumt valg og kaste bort alt på søppelfyllinga, spesiellt siden 1/3 av verdens avfall faktisk er disse to elementene. Dette viser at de fleste mennesker ikke innser at dette faktisk kan være en av grunnene til global oppvarming.

Hvis du skal vurdere miljøaspektet av en handling må du se hva denne handlingen gjør mot miljøet og hvorfor.

recycle.jpg
Forsøpling og utslipp av CO2 er noen veldig dagsaktuelle miljjøutfordringer, og miljøaspekter blir diskutert og tatt i betraktning.
Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License