Om Kretslop

Kretsløp er et resultat av samspillet mellom arter og miljø som resulterer i et hjul av handlinger som påvirker hverandre.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License