Om Okosystem

Temaet økosystem er relativt omfattende. Det er mange begreper og ord som brukes innenfor Økologi og økosystemet. Vi skal ta for oss her de viktigste leddene i økosystemet og de mest brukte begrepene slik at vi får en bedre forståelse for temaet.

Sentrale begreper

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License