Om Produsenter

Planter med klorofyll i cellene utfører fotosyntesen.Dette vil si at cellene kan ta opp vann og karbondioksid. De kan også utnytte solenergien til å bygge om stoffene tildruesukker også kalt for glukose og energirike organiske molekyler. Oksygengass blir i tillegg dannet i fotosyntesen.

Pga av dette kan vi kalle plantene for naturens produsenter.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License