Sentrale Begreper

Om økologi:

Vi kan si at økologi er det sampillet som finnes mellom levende organismer og det miljøet som de lever i.

Økosystem

Vi sier at et økosystem eren gruppe med organismer som er tilpasset det miljøet de lever i.

Eksemplel:
innsjø, myr, skog (barskog, lauvskog), fjell osv

Nisje:

Vi bruker begrepet økologisk nisje når vi snakker om det biotiske og antiobiotiske miljøet som en art trenger for å leve.

Biotisk:

Er en fellesbetegnelse på alt som lever innenfor et økosystem. Innenfor biotiske arter finner vi blant annet dyr og planter.

Abiotisk:

Er en fellesbetegnelse på alt som ikke lever i et økosystem.

mammalikerfisk.jpg

Suksesjon:

Når man ser en gradvis endring av et økosystem kalles det for en suksesjon. Et eksempel er i tjern og innsjøer. Her er gjør den økende planteveksten at grunne områder og strender blir til sumper. Etter tid kan hele tjern fylles opp med planterester og da blir dte til en myr.

Populasjon:

En populasjon er alle individer av en og samme art, innen et og samme økosystem. Dette omhandler biotiske arter.

Biologisk Mangfold:

Mangfold/biologisk mangfold er bettegnelsen på Biologisk mangfold er et begrep som omfatter alle variasjonene av livsformer som finnes på jorden. Mangfold er hvordan planter, dyr og mikroorgansiemr, arvestoffet deres spiller sammen og utfyller hverandre. samspillet de er en del av. Mangfoldet i naturen kan deles inn i tre katogorier.

Artsmangfold:

Artsmangfold er hvilken arter det fins i et område. Altså hvo mange planter, dyr, fugler og innsekter som befinner seg i et område.

Genetisk Mangfold:

Genetisk mangfold omfatter forskjeller i artene. Det er genetisk mangfold blandt mennesker. Det finnes foreksempel afrikanere, asiatere, europeere, latin-amerikanere etc. Ingen mennesker er like, men likevell er vi samme art. Dette er genetisk mangfold, genetiske forskjeller i artene.

Økologisk Mangfold:

Et område har stort økologisk mangfold dersom det innehlder mange økosystemer. Økologisk mangfold er altså variasjon innen levesteder, jo større variasjon og økosystemene er, jo mer økologisk mangfold. Hvis et område har få økosystemer og det lav økologisk mangfold.

Produsenter:

Planter med klorofyll i cellene utfører fotosyntesen.Dette vil si at cellene kan ta opp vann og karbondioksid. De kan også utnytte solenergien til å bygge om stoffene tildruesukker også kalt for glukose og energirike organiske molekyler. Oksygengass blir i tillegg dannet i fotosyntesen.

Pga av dette kan vi kalle plantene for naturens produsenter.

Konsumenter:

Dyrene kalles for kosumenter eller forbrukere.

Det er ingen dyr som klarer å utnytte solenergien på den samme måten som plantene er til å skaffe seg næring og energi. Derfor er dyrene avhengige av å utnytte organsiske molekyler som plantene har allerede bygd opp.

Vi har primære kosumenter/kosumenter av første orden (At dyrene utnytter plantene direkte) og sekundære kosumenter (Kjøttetere som får mat ved å spise de planteetende dyrene)

Nedbrytere:

Vi sier at nedbrytere er de organsimene som utnytter den aller siste delen av energien i organiske stoffer fra dyr og planter. Da mener vi smådyr som meitemark, åtsebiller osv. Dette er fordi de lever av døde dyre - og planterester.
Likevell er det ikke smådyrene som er sluttnedbryterene. Her har vi mikroorganismer, bakterier og sopp. De etterlater seg karbondoksid, ammoniakk og andre uorgansike forbindelser.

Kretsløp:

Kretsløp er et resultat av samspillet mellom arter og miljø som resulterer i et hjul av handlinger som påvirker hverandre.

Næringskjeder:

Når økologi er samspillet mellom arter og miljøet de lever i, er det veldig naturlig å sammenlikne næringskjeder med dette temaet.

Dette er på grunnlag av at næringskjeder er en del av samspillet mellom arter, hvor de i den prosessen overfører organiske stoffer mellom hverandre.

jeglikerkjøtt.jpg

Næringsnett:

Næringsnett er kort og godt flere næringskjeder som deler organiske stoffer mellom hverandre og blir derfor satt opp i et næringsnett.

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License