Naturforvaltning Og Urfolk G3

tilbake til hovedsiden

Naturforvaltning

Naturforvaltning er forvaltning av natur og landskap gjennom vern, skjøtsel og restaurering av ødelagte steder. Dette utgjør en del av miljøforvaltningen som sørger for å regulere samfunnets påvirkning av miljøet, slik at det ligger innenfor en grense samfunnet kan akseptere.
Naturforvaltning handler om å ta vare på naturen og landskapet vårt. Dette kan vi gjøre på mange forskjellige måter som å oppdrette flere fisk, verne skoger og områder slik at dyr kan leve fritt og andre ting.

Norge ble i 1993 med i en organisasjon for bevaring av bærekraftig bruk av biologisk mangfold. De er med i en avtale om å verne 15 % av landarealet slik at det biologiske mangfoldet holdes oppe naturlig.

Når vi driver med naturforvaltning passer vi samtidig på at det ikke blir for stor endring av naturmiljøer som kan få konsekvenser for urfolket. I Norge er samene urfolket vårt og de lever på en annen måte enn vanlige nordmenn. Samene bruker mye av naturen, reinsdyr, sletter og områder i naturen som vi må verne for at de skal kunne leve på sin måte. De driver med oppdrett av reinsdyr som er en måte å passe på at naturforvaltningen holder seg oppe for dem. De bruker veldig mye reinsdyr til daglig og trenger derfor sterke flokker og har oppdrett for å kunne oppnå dette.
Samer

Direktoratet for Naturforvaltning:

Direktoratet for naturforvaltning er en statlig eid organisasjon som har oppgaven for forvaltningen i Norge. Denne organisasjonen ble dannet i 1985. de bevarer det biologiske mangfoldet og styrker allmansretten.
Hoved oppgavene deres er forvalte naturressurser, overvåke naturtilstanden og å identifisere, forebygge og løse miljøproblemer.

Lærerplan mål:
Gi eksempler på naturforvaltning og endring av naturmiljøer som får konsekvenser for urfolk i Norge og i andre land.

Kilder: http://no.wikipedia.org/wiki/Direktoratet_for_naturforvaltning
http://no.wikipedia.org/wiki/Naturforvaltning
http://www.dirnat.no/content.ap?thisId=500039527&language=0

Her er en film vi har laget om temaet naturforvaltning.

DN_Tore-Hoyland_naturreservat_555pxl.jpg
Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License