Naturforvaltning og urfolk

Naturforvaltning går ut på å forvalte natur og landskap gjennom og overvåke naturtilstanden, løse/ overvåke/ identifisere miljøproblemer, restaurere ødelagte lokaliteter og å legge til rette for og fremme bærekraftig anvendelse av naturressurser.
I Norge er det Direktoratet for naturforvaltning, som er en del av miljøforvaltningen, som har ansvaret for at dette.
ReadImage.asp?WCI=GetByID&IMAGEID=7&DOCID=104051

Naturvern er en viktig del av miljøvernet, som igjen er en stor del av naturforvaltningen.
Naturvern beskytter naturen for overdreven og unødvendig bruk av naturesurser, for å sikre det biologiske mangoldet for planter og dyr (ink. menneske). Dette gjøres ved å opprette områder med ulik vernestatus, ofte klalt områdevern eller verneområde

Verdens naturvernunion (IUCN) har satt seg som som mål at alle land skal være minst 15% av alle naturtyper.

Urbefolkning:
1.3723791!img3723733.jpg2

Urbefolkningen er den opprinnelige befolkningen i et område som er blitt erobret eller okupert av andre folkegrupper. 5% av verdens befolkning er urbefolkninger.3

Bærekraftig utvikling gruppe 7

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License