Nordlys & Solvind

Hvordan Nordlys oppstår

Det var Kristian Birkeland som formulerte den første teorien om nordlys, i 1896.
Birkelands teori gikk ut på at det var elektrisk ladde partikler fra solen ble tiltrukket av de magnetiske polene på jorden.

Energien til nordlyset oppstår gjennom hydrogenfusjon inne i solens kjerne.

Solen sender ladde partikler  ut i atmosfæren, som blir tatt opp av jordens magnetfelter - polområdene. Solstrålene inneholder ladde partikler som reagerer med atomer og molekyler,   
de blir eksitert. Det at et atom blir eksitert er når elektronene i atomet reagerer med solstrålene, så det skifter bane i atomet (f.eks. at elektronet forflytter seg fra den midterste sirkelen til den ytterste sirkelen.) Når elektronet så forflytter seg tilbake så slipper den løs et foton, en "lyspartikkel" dette utgjør selve nordlyset!

Litt generel fakta.
Carl Stærmer var den første som målte høyden til nordlyset, og det var i 1909. Nordlyset forekommer som oftest rundt mellom 90 og 150 km over bakken.

Fargene i nordlys kommer fra emisjon. Emisjon det er som vi fikk forklart av Lektor Lund, utsendingen av lys fra atomer og molekyler fra oksygen og nitrogen. Det skjer pga de blir truffet av ladde partikler.

Norge og Nordlys

Norges beliggenhet i forhold til nordlysovalen gjør det naturlig å studere nordlyset herfra.

I Nord-Norge og på Svalbard finnes det et stort antall instrumenter som måler nordlyset, romværet og samspillet mellom sola og jorda.
Rakettskytebasen på Andøya i Troms kommune skyter opp raketter som undersøker atmosfæren, jordas magnetfelt og nordlyset.

Jouni_Jussila_02.jpg

KILDER:
http://ndla.no/nb/node/27735/menu127
http://ndla.no/nb/node/27874/menu127
http://ndla.no/nb/node/27965/menu127

Tilbake til:
Tilbake til stråling og radioaktivitet
Tilbake til hovedsiden

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License