Nordlys Gr2

Tilbake til forsiden
Tilbake til stråling og radioaktivitet

Energien til nordlys kommer fra sola som solvind. Solas temperatur ligger på mellom 15 og 16 millioner grader celsius, og denne varmen er så høy at 4 hydrogenkjerner slår seg sammen og danner en heliumkjerne. Ved denne sammensmeltingen blir det i tillegg frigitt masse energi.

Solvind som er protoner, elektroner, alfapartikler(heliumkjerner) og noen tyngre atomkjerner inneholder like mange protoner som elektroner og er derfor elektrisk nøytral.

Den første som formulerte en teori om hvordan nordlyset oppstår var den norske forskeren Kristian Birkeland. Teorien hans gikk ut på at strålingen av partiklene fra solen trekkes inn av jordens magnetfelt. For å teste teorien hans lagde han et kunstig nordlys av en jordklodemodell.

nordlys.jpg

Hvem var den første som målte nordlysets høyde? I hvilken høyde forekommer de fleste nordlysene? Den norske matematikeren Carl Størmer var den første som målte nordlysets høyde. Høyden var på 90 og 150 km over bakken.

Hva mener vi med nordlysovalen? Og hvor er den?
Sola som blir fanget av det jordmagnetiske feltet er nordlysovalen. Den blir styrt mot et ovalformet belte rundt den magnetiske sørpolen, før den går rundt den magnetiske nordpolen på samme måte. Nordlysovalen følger store havområder: I Norge følger den kysten av den nordlige delen av Nordland, Troms og Finnmark, og videre i øde og kalde områder som i Alaska, Sibir, Canada og Grønland.

Nordlyset kan ha mange forskjellige farger. Hvor kommer fargene fra?
nordlysets farger kommer fra emisjon ( utsending av lys) fra atomer og molekyler av oksygen( O2) og nitrogen( H2) som blir truffet av ladde partikler. Elektronene i Atomene i O2 og H2 absorverer energien fra de ladde partiklene og bruker denne energien til og "hoppe" utover i atomskallene. Når elektronene trekker seg tilbake til sin gamle plass i atomskallet blir den absorverte enerien frigitt og lysets farger dannes og blir synlig. Resultatet blir et spektakulært lysshow i ulike farger.

Hvorfor er Norge et gunstig sted å studere nordlyset?
Norge er perfekt for observasjon av nordlyset fordi nordlysovalen går langs kystan av Nordland, Troms og finnmark. Norge er ledende på bakkebasert nordlys forskning, hovedsaklig fra rakettskytebasen på Andøya. Mer enn 50 universiteter fra hele verden deltar i prosessen.

nordlys(1).jpg

Kilder:
http://ndla.no/nb/node/27569/menu127

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License