Nordlys Gruppe 3

tilbake til hovedsiden

Her skal vi komme tettere inn på læreplanmålet om nordlys:

*Beskrive hvordan nordlys oppstår, og hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet.

Nordlys

Aurora borealis er det vitenskapelige navnet på nordlys og betyr «morgenrøde i nord. Nordlyset kan en se over hele landet, men er lettest å observere i nord. Men det finnes også nordlys rundt Sørpolen.

Nordlys er EM-stråling som sendes ut som synlig lys fra atomer i atmosfæren etter kollisjon med ladde partikler fra sola.

Jouni_Jussila_02.jpg nordlys2.jpg
Hvordan oppstår nordlys?

Fra solas overflate slynges protoner og elektroner ut i verdensrommet i store mengder og med svært stor fart. Dette kaller vi «Solvinden). Det tar rundt tre dager fra de blir slynget ut til de er framme ved jorda. Når partiklene med stor fart raser inn i jordatmosfæren, kolliderer de med andre atomer og molekyler i atmosfæren, for eksempel nitrogen og oksygen. Når et proton eller elektron i stor fart kræsjer med da for eksempel et nitrogenatom, fører det til at ett av elektronene i nitrogenatomet faller tilbake igjen, da gir det fra seg energi som et foton. Fargene kommer fra emisjonspektere( se lengre ned for forklaring) for hver gass har sitt spesielle emisjonspekter og sender da altså ut lys med en bestemt fargesammensetning.

For eksempel: gir kollisjonen med nitrogen i atmosfæren gir det mest blått og rødt lys, mens kollisjoner med oksygen gir stort sett grønt lys. Men det mest vanlige er en blanding av blått, rødt og grønt.

Emisjonspekteret til et grunnstoff viser hvilke bølgelengder grunnstoffet kan sende ut. Hvert grunnstoff har sitt unike emisjonspekter. Emisjon betyr utsendelse.

Norges betydning:

I Nord-Norge er det mulig å observere nordlyset nesten hver natt det ikke er skyer. Nord- Norge har derfor stor betydning for forskning og et naturlig møtested for dem som vil se og utforske nordlyset.
Norske Kristian Birkeland var den første som satte fram en teori om at nordlyset hadde en sammenheng med ladde partikler fra sola som kom inn i jordatmosfæren. Birkeland levde fra 1867 til 1917. for å finne ut om teorien han var realistisk, lagde han en modell av jorda i verdensrommet.

bildeavboksenterella.jpg

Inni en glasskasse, nesten helt fritt for luft. Hengte han en kule som skulle forestille og sammenlignes med jorda. Inni den kunstige jordkula var det en elektromagnet som etterlignet jordas magnetfelt. Som «Atmosfæren» brukte han et lag med fluorescerende maling på kula, fordi flourscendrede stoffer lyser når de blir truffet av stråling. En sterk elektronstrøm gjennom glasskassen forestilte solvinden. Modelleksperimentet var vellykket. I dag er nordlyset et internasjonalt forskningsfelt.

Kilder:
- læreboka
- http://ndla.no/nb/node/27569/menu127'

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License