Økologi, Økosystem og Populasjon G3

tilbake til hovedsiden

Populasjon
En populasjon er en gruppe individer av samme art som lever innenfor et avgrenset område. Det er ofte flere populasjoner som bor innenfor det samme område og disse populasjonene blir påvirket av hverandre, samtidig som at de blir påvirket av de abiotiske faktorene (de ikke levende).

Økosystem
Et økosystem er en naturtype med organismer tilpasset et bestemt naturmiljø. Økosystemet kan variere i størrelser og noen eksempler kan være et fjell, et hav og en skog. Et økosystem kan også være hele jordkloden, eller altså den delen av jorda der hvor organismer kan overleve.

Økologi
Økologi er læren om hvordan organismene påvirker hverandre og blir påvirket, noe som kalles det biokjemiske miljøet. Økologi er også læren om hvordan organismene påvirker og blir påvirket i det abiotiske miljøet også kjent som det ikke levende miljøet.
125289636_76a0a87bbd.jpg

Kilder
http://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98kologi
http://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98kosystem
http://no.wikipedia.org/wiki/Populasjon

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License