Om Biotisk

Er en fellesbetegnelse på alt som lever innenfor et økosystem. Innenfor biotiske arter finner vi blant annet dyr og planter.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License