Om Genetisk Mangfold

Genetisk mangfold omfatter forskjeller i artene. Det er genetisk mangfold blandt mennesker. Det finnes foreksempel afrikanere, asiatere, europeere, latin-amerikanere etc. Ingen mennesker er like, men likevell er vi samme art. Dette er genetisk mangfold, genetiske forskjeller i artene.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License