Om Karbohydrater

Karbohydrater, også kjent som Kullhydrater eller sakkarider, er energirike organsikse molekyler som brukes som energikilde og som et energilager i kroppen i alle levende organismer. Karbohydrater er sammen med fettstoffene vår aller viktigste energikilde. Karbohydrater består av de forskjellige grunnstoffene: Karbon (C), Hydrogen (H) og Oksygen (O). Atomene i karbohydrater er bundet sammen av elektronparbindinger. Dette kan du se på bilde under.

karbo.png
Eksemplet er av Karbohydratet Glukose
http://en.wikipedia.org/wiki/File:D-glucose_color_coded.png

Det finnes mange forksjellige typer karbohydrater. Man deler karbohyrdatene inn i tre hovedgrupper.
Disse hovedgruppene er:
* Monosakkarider
* Disakkarider
* Polysakkarider

Mono betyr enkel, di betyr to eller dobbel og poly betyr mange. Det vil si at atomene i karbohydrat molekylene er ordnet på en spesiell måte og danner karakteristiske enheter, såkelte sukkerenheter. Man kan si at monosakkarider består av en sukkerenhet, disakkarider består av to sukkerenheter og polysakkarider av mange sukkerenheter.

Her kan du se forskjellen på de forksjellige karbohydratene:

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License