Kretsløp

En illustrasjon av vannetskretsløp:
400px-Vannkretsl%C3%B8pet.jpg

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License