Næringskjeder

Næringskjeder er rekker av organismer der hvert ledd nærer seg av leddet foran og samtidig utgjør næring for leddet som kommer etter.

Det første leddet i en næringskjede kalles en produsent. Produsentene er som regel planter, som gjør om energi i sollyset til kjemisk energi organsimer kan benytte seg av. Denne prosessen kalles fotosyntese. Produsentene blir så spist av 1.-forbruker, som er neste ledd i næringskjeden. Disse kan videre bli spist av 2.-forbrukere. Det kan være flere ledd i en næringskjede, men det mye næring går tapt gjennom næringskjeden, så tallet på ledd er begrenset. Mange organismer kan hente næring fra flere forskjellige ledd i en næringskjede.

En næringskjede kan for eksempel bestå av gran, barkbille, hakkespett og hønsehauk. En slik næringskjede kalles en beitekjede, men i tillegg vil organismene brytes ned av nedbrytere, dekomponenter, som mikroorganismer og smådyr, gjennom en nedbryterkjede

fig3-3.gif
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License