Om Naeringsnett

Næringsnett er kort og godt flere næringskjeder som deler organiske stoffer mellom hverandre og blir derfor satt opp i et næringsnett.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License