Om Nedbrytere

Vi sier at nedbrytere er de organsimene som utnytter den aller siste delen av energien i organiske stoffer fra dyr og planter. Da mener vi smådyr som meitemark, åtsebiller osv. Dette er fordi de lever av døde dyre - og planterester.
Likevell er det ikke smådyrene som er sluttnedbryterene. Her har vi mikroorganismer, bakterier og sopp. De etterlater seg karbondoksid, ammoniakk og andre uorgansike forbindelse

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License