Om Okologisk Mangfold

Et område har stort økologisk mangfold dersom det innehlder mange økosystemer. Økologisk mangfold er altså variasjon innen levesteder, jo større variasjon og økosystemene er, jo mer økologisk mangfold. Hvis et område har få økosystemer og det lav økologisk mangfold.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License