Om Proteiner Gruppe 3

tilbake til hovedsiden
Proteiner

protein_funksjon_stat.jpg
Dette bildet viser funksjonene til proteinet.

Proteiner er hovedbestanddel i muskelfibre, hår og negler.
Antistoffer, immunapparatet, transportmolekyler, og mange av hormonene i kroppen og enzymene som styrer kjemiske prosesser er alle proteiner. Kroppen har 100 000 forskjellige typer proteiner i seg. Proteiner er bygget opp av aminosyrer, en aminosyre er en organisk syre med en animogruppe (-NH2). Proteiner er store molekyler, som er bygget opp av aminosyrer.
Det finner tyve ulike aminosyrer. Disse aminosyrene bindes sammen til lange aminosyrekjeder.
Proteinmolekyler består av fra 50 aminosyrer til flere tusener.
Selvom det bare finnes 20 aminosyrer, kan de bindes på utallige forskjellige måter.
Proteinene i kroppen blir brutt ned ved at bindingene mellom aminosyrene bryter.
Disse aminosyrene er byggesteinene for proteinene i cellene våre.
Tolv av 20 aminosyrer lager vi selv i kroppen. De gjenstående 8 må skaffe igjennom maten vår.
Vi kaller disse essensielle aminosyrer.

Kilder:
Senit Naturfag Vg1.
http://www.helsedirektoratet.no/ernaering/matvarer_og_n_ringsstoffer/energi_og_n_ringsstoffer/protein_63342

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
z45897.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License