Om Suksesjon

Når man ser en gradvis endring av et økosystem kalles det for en suksesjon. Et eksempel er i tjern og innsjøer. Her er gjør den økende planteveksten at grunne områder og strender blir til sumper. Etter tid kan hele tjern fylles opp med planterester og da blir dte til en myr.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License