Om Vitaminer

Vitamin er livsnødvendige stoffer for kroppen. Vitaminene er stoffer som gjør at næringsstoffene brukes på riktig måte.

vitaminer1.jpg
http://matavisen.no/img/vitaminer1.jpg
Diverse matproduket som er rike på vitaminer.

Vitaminer er stoffer cellene i kroppen trenger, men som ikke eller i en begrenset utstrekning kan lage selv. Med andre ord er vi avhengige av å få vitaminer inn i kroppen. Dette skjer gjennom kosthold. Vitaminer er enten vannløselige eller fettløselige. De vannløslige, som C- og B-Vitamin, skilles ut gjennom urin og svette. Derfor må Vannløslige vitaminer tilføres kroppen jevlig med ksoten. De fettløslige vitaminene, A,D,E og K-Vitamin er fettløslige og finnes derfor bare i fettholdig ksot. Fettløslige vitaminer kan i større grad bli lagret i kroppens fett.

Her kan du lese mer om hver enkelt Vitamin:

A-Vitamin
B-Vitamin
C-Vitamin
D-Vitamin
E-Vitamin

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License