Oppsumering Av Genetisk Kode Og Proteinsyntese5

Protein består av aminosyrer.
Det fins 20 forskjellige aminosyrer.
Kroppen produserer 12 aminosyrer selv, de resterende 8 trenger vi via næring.

Et gen er en del av et DNA-moleky (Genene utgjør bare 3% av et DNA)l. Det inneholder en instruks som cellene bruker for å kunne produsere et bestemt protein. Protein er veldig viktig for oss i dag, de har veldige viktige jobber når det kommer til oppbygning, forsvar, regulering og transport i kroppen. De forskjellige proteinene avgjør hvordan man er.
Det er utvalget, rekkefølgen og mengden av aminosyrene som bestemmer hvordan polypeptidkjeden skal kveile seg opp og dermed hvilke egenskaper proteinet skal få.

Genene ligger etter hverandre og ligger som koder i DNA. Proteinkulene har DNA-trående snurret rundt seg og danner kromosomene i cellekjernen. Det er menneskelig arvemateriale (gjenomet). Det består av ca. 22 000 gener.
Mennesker har 46 kromosomer, 23 par i hver celle. De som har down syndrom har 47 kromosomer i hver celle, så de har 3 kromosomer i det 21. paret.

I kroppen, har alle cellene de samme genene. Men ikke alle er aktive. Det er funksjonen til cellen som bestemmer hvilke gen som skal være aktive. De fleste organismene i kroppen arver et gen fra mor, og et gen fra far. Genene inneholder informasjon om hvordan organismene bygges, vedlikeholdes, ser ut og fungerer.

dna_rgb.gif

Et DNA ser ut som en stige som kveiler seg. trinnene i stigen er nitrogenbaser, det finner 4 forskjellige nitrogenbaser: adenin (A), tymin (T), guanin (G) og cytosin (C).
A vil bare binde seg med T, og G vil bare binde seg med C.

Når et gen former et protein er det hvordan disse nitrogenbasene er satt opp som forteller hvordan polypeptidkjeden skal se ut, og hvilken oppgave det skal ha

Hvordan protein blir til
Denne prosessen deles i 3 deler
først dannes det en kopi av et gen fra DNA i en cellekjerne, dette kalles RNA.
RNA går ut fra cellekjernen til cytoplasmaen og fester seg til et ribosom.
Ribosomet bruker oppskriften fra DNA'et og kobler sammen aminosyrer i riktig rekkefølge.
Aminosyrene blir satt på plass en etter en

Kilder: http://ndla.no/nb/node/5902/menu129
http://ndla.no/nb/node/4471/menu129
http://ndla.no/nb/node/47520/menu129

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License