Ozon

tilbake til Straling Og Radioaktivitet'

Ozon oppstår når luft blr utsatt for elektrisk utladning. Ozon er bygget opp av tre O-atomer som er bundet sammen. Det er en giftig gass. I flytene form er ozon helt blått. Når ozon er i gassform , brukes det som desinfiserende middel og som steriliserende middel for vann. En annen ting, enn elektrisk utlading, som kan gjøre O2 molekyler om til ozon er ultrafiolett lys. Oppe i atmosfæren er det mye ozon. I forskjellige deler av atmosfæren er det ulike mengder ozon

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License