Ozon Og Uv Straling Gruppe 7

Ozon er et ustabilt molekyl som består at 3 oksygenatomer. Ozon er veldig oksiderende.
I luft hvor det er romtempratur og normalt lufttrykk så er ozon en veldig farlig og ustabil blå gass. Siden ozon er en okiderende gass, så gjør det at ozon gassen bli farlig for mennesker. Ved -112°C , begynner gassen å kondensere, og den blir omdannet til en mørkeblå væske. Og ved – 192,5°C dannes en svartfiolet fast stoff.   

Ozon blir til når oksygen (O2) blir tilført elektriske utladninger, som f.eks lyn, og elektromagnetisk stråling. Ozon ligger over alt over jorden. Og det høyeste pungtet hvor det er ozongass er ved stratosferen, som ligger i området som heter ozonlaget. Ozon fungerer som et filter for jorden. Det hinder alle ultrafiolette stråler som blir sendt fra solen. 

ozon og uv-stråling.
Absorpsjon av ultrafiolett stråling:
I den ytterste delen av atmosfæren, på ca. 100 kilometers høyde, blir alle  de mest energirike ultrafiolette strålene absorbert av vanlig oksygen. Det gjelder alle fotonene med bølgelengder  fra 180 til 240 nm. Når dette skjer, blir oksygen-gass spaltet til frie O-atomer.
lenger nede i atmosfæren, på cirka 30 km er ozonlaget. hær har fotonene akkurat perfekt bølgelengde til energi som kan spalte ozonmolekyler til vanlige oksygenmolekyler og frie oksygenatomer. når de ultrafiolette fotonene har gjort dette er energien overført til oksygen molekylene og O-atomene. da er fotonene absorbert.
etter spaltingen går oksygen-molekylene og o-atomene sammen, og danner da nye ozon molekyler. Da får vi tilbake energien som var lagret i O2-molekylene og O-atomene. Da får vi tilbake energien som var lagret i O2-molekylene og O-atomene. 
UVA-Stråling: Den ultrafiolette strålingen som treffer jorda, blir vanligvis inndelt etter bølgelengden i tre bølgelengdeområder. Som symbol for disse områdene av det elektromagnetiske spekteret brukes den engelske forkortelsen for ultrafiolett, UV (av ultra violet). denne strålingen når ned til bakken.

Absorpsjon_i_atmosfaeren.normal.jpg

ozonlagets betydning for innstrålingen fra sola:
Solen sender ut kraftig stråling i form av partikkelstråling og elektromagnetisk ståling. Vi legger ikke merke til partikkelstrålingen her på jorden. og opplever den kun som flotte farger på himmelen som vi i dag kaller nordlys. Den elektromagnetiske strålingen som solen sender ut består hovedsakelig av infrarødstråling, synlig lys og ultrafiolettstråling. Denne strålingstypen kommer i stor grad gjennom atmosfæren og påvirker vær og klima, men inn- og utstrålingen blir regulert av ozonlaget og andre klimagasser. Foruten ozonlaget og dens regulerende evne ville det ikke kunne eksistert noe som helst liv på jorden. Ozonlaget absorberer omtrent 97-99% av den farlige ultrafiolette strålingen som er skadelig for livet på jorden. 90 % av all ozongass som finnes i atmosfæren er konsentrert her i form av et beskyttende lag som fungerer omtrent som solkrem for jorden. Reduseringen av ozonlaget kan få store konsekvenser for livet på jorden. En ting er at menneskene blir påvirket av UV-strålingen, det kan utløse kreftsykdommer, og kan også redusere elastisiteten i menneskehuden som gjør at huden blir rynkete. En annen følge av den økte innstrålingen av UV-stråling kan føre til noe mye mer alvorlig. UVB-stråling kan trenge så langt ned som 10-20m ned i klart vann, noe som er det område der planktonalgene hoder til. flere av artene som lever der vil bli utsatt for skade. hvis fotosyntesen til planktonalgene, som er produsent ledd i en stor næringskjede, reduseres, vil dette ha en dominoeffekt oppover i en stor og viktig næringskjede hvor plantealgene er produsent. Dessuten kan til og med en liten redusering av fotosyntesen i havet være nok til å gi store utslag i det globale karbonkretsløpet som igjen henger sammen med drivhuseffekten og dagens klimaproblemer.

Kilder:http://aleksander0212.wordpress.com/stralingens-innvirkning-pa-kloden/
http://ndla.no/nb/node/28245/menu127

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License