Ozon Uv Straling Gr2

Tilbake til forsiden
Stråling og radioaktivitet

Den elektromagnetiske strålingen, fra sola, bestsår av hele spekteret fra gammastråling til radiobølger. De fleste strålingene som treffer jorda er: Ultrafiolettlys, infrarødtlys og synlig lys.
Absorbsjon av ultrafiolett stråling i atmosfæren består av mange kjemiske reaksjoner, og det er den ultrafiolette strålingen som setter disse i gang.

I omtrent 100 kilometers høyde, med bølgelengder fra 180 til 240 nm, den ytterste delen av atmosfæren, blir den mest energirike ultrafiolette strålingen absorbert til vanlig oksygen. Likning :O2 + ultrafiolett stråling → O + O.

Litt lengre inn i atmosfæren, i ozonlaget, blir den passe energirike ultrafiolette strålingen, bølgelengder fra 200 til 320 nm, brukt opp når den spalter ozonmolekyler til vanlige oksygenmolekyler og frie oksygenatomer. Etter dette har skjedd sier vi at fotonene er absorbert. Likning: O3 + ultrafiolett stråling → O2 + O

Etter denne spaltingene går O2-molekylene og O-atomene sammen igjen og det dannes det nye ozonmolekyler. Vi får da tilbake den energien som ble lagret i O2-molekylene og O-atomene. Energien vi får tilbake blir delvis sluppet løs som varme til omgivelsene og delvis fordelt på andre fotoner.

Ultrafiolette fotoner lengre med lengre bølgelengde enn 320 nm, har for lite energi til å spalte molekyler i atmosfæren.
Disse ultrafiolette strålingene, blir vanligvis inndelt i tre deler etter bølgelengdene. Som symbol for disse tre inndelte seksjonene bruker vi forkortelsen for ultrafiolett, som er UV, pluss bokstavene A, B og C, hvor C er den mest energirike og A er den minst energirike (UV-a, UV-b, UV-c).

Balansen mellom nedbrytning og oppbygning av ozon i stratosfæren kan bli forstyrret av blant annet kloratomer som menneskeskapte.

tmpx-FwyP_None.JPG
Kilder: http://ndla.no/nb/node/28245/menu127
Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License