Ozonlaget

tilbake til hovedsiden

Oppsummering av stoff om ozon og UV-lys i mappen Læreplanmål 4:
av Julie, Mikkel, Nora og Christine

Ozon er en stikkende og ubehagelig lukt som av og til kan oppstå hvis vi skrur på et elektrisk apparat som vi ikke har brukt på lenge. Ozon dannes når luft blir utsatt for kraftig elektrisk støt. Ozonmolekylet laget av tre O-atomer som er festet sammen til en vinkel, og formelen er O3. Ozon har en svakt blåfarget og giftig gass som omdannes til blått som blekk i flytende tilstand. Denne gassen blir blant annet brukt til sterilisering av drikkevann og som desinfeksjonsmiddel. Denne gassen beskytter oss også fra elektromagnetisk stråling fra sola.

Ozonmolokylene består av tre oksygenatomer. Ultrafiolett lys og elektriske utladninger kan gjøre om O2 til O3.
O2 → O + O og så O + O2 → O3
Ozonet er veldig ustabilt og deler seg selv tilbake til oksygen.2 O3 → 3 O2.

Jordas atmosfære er delt i flere lag, og i stratosfæren, fra 18 km – 50 km opp i lufta, ligger ozonlaget. Ozonlaget beskytter jorda mot Ultra Fiolett- stråling (UV-stråling). Det består hovedsaklig av Oksygen, Nitrogen og Argon og er en drivhusgass. De vanligste oksygenmolekylene inneholder 2 oksygenatomer, men ozonmolekylene inneholder 3. Ozonlaget både beskytter jorda for farlig UV-strålinger og hindrer at store deler av varmen fra jorda ikke slipper ut igjen. Mengden Ozon varier med både årstider og hvor på jorda det er. Det er mer ozon nære polene enn ved ekvator og det er derfor vi kan si at det er «hull» i ozonlaget.

atmosfaerens_lag_535.jpg

Vi deler ultrafiolett lys inn i tre grupper, UV- A, UV-B og UV-C. UV-C er det sterkeste og det mest skadelige for huden. UV-B er den strålingen som gjør oss brune, men for mye slik stråling er skadelig og når vi har fått for mye av UV-B blir vi solbrente. UV-A blir ikke stoppet av ozonlaget, men er ikke skadelig. Ozon blir dannet ved at O2-molekyler blir spaltet av UV-C stråling og de frie oksygenatomene kan da reagere med andre O2-molekyler og vi har et ozon-molekyl.
O2 + UV-C —> 2O
2O+2O2 —> 2O3
Det er altså O2 som egentlig hindrer UV-C strålingen. Ozon stopper UV-B og hull i Ozonlaget vil gjøre at det slipper inn mer og mer UV-B-stråling. Den vanlige mengden av Ozon er 3-4mm med ozon og der det er hull er det lavere mengde. Hull dannes ved at vi slipper ut for mye KFK-gasser.

Sunburned-back-754850.jpg

Hvordan kan ozonlaget bli ødelagt
Ødeleggelsen av ozonlaget kommer av skadelige drivhusgasser. Disse drivhusgassene kan komme av både små, menneskelige utslipp eller av store naturkatastrofer slik som vulkanutbrudd. Drivhusgassene inneholder skadelige hydrokarboner som klor og fluor. Disse stoffene har forkortelsen KFK-stoffer. I atmosfæren er det normalt en fin balanse mellom nedbrytning og oppbygning av ozonmolekyler, men klor og fluor fra KFK-stoffene forstyrrer denne balansen fordi de ødelegger ozonlaget. Etterhvert som konsentrasjonen av ozon avtar i atmosfæren, vil atmosfæren absorbere færre ultrafiolette fotoner, noe som gjør at dyrene, plantene og menneskene kan bli utsatt for strålingsskader siden strålingen kommer nærmere jordoverflaten.

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License