Populasjon

Populasjon

Populasjon er de individene av samme art og lever innenfor et felles økosystem eller et område. Dette kan også kalles en bestand. I et område bor det flere arter. Disse påvirker hverandre på flere forskjellige måter. Bestander synker og stiger, og med andre ord kan feks. en hare påvirke en gaupe. Dette er fordi hvis harebestanden øker så blir det også mer gaupe siden gaupe spiser hare.
Populasjonstørrelsen påvirkes av at arter blir født og dør, men også at folk innvandrer og utvandrer.

Eksponentiell vekst

Noen ganger innvandrer andre arter inn i et økosystem der den ikke fantes fra før. Dette kan feks. skje hvis en saltvanns fisk innvandrer til ferskvann.
Hvis disse blir for komfortable, kan konsekvensene bli komfortable. Dyrene som kommer til det nye området kan lett bli tatt av de opprinnelige artene.
Eksponensiell%20vekst%20kopiera.hovedspalte.jpg

I slike tilfeller skjer det en voldsom vekst, som du kan se på grafen over. Når denne bæreevnen overskrides vil det oppstå stress og mangel på ressurser. I disse tette populasjonene spres sykdom veldig lett.
Bærekraftig utvikling gruppe 7
Kilder populasjon

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License