Produsenter

Tilbake til forsiden
Tilbake til bærekraftig utvikling
Tilbake til Næringskjeder

plante.jpg

Produsenter
Produsenter betyr levende organismer. Vi kan kalle plantene for naturens produsenter på grunn av evnen deres til å binde sammen solenergi og lagre de energirike kjemiske molekylene som andre kan utnytte og livnære seg av(fotosyntesen). De produserer glykose og oksygen som er livsnødvendig for forbrukerne i naturen.

Produserer glykose og oksygen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License