Proteiner gruppe 7

Proteiner fra Gresk Protos, er molekyler som finnes i alle levende organismer. de er en av grunnlegende for alt liv.
proteinet er bygget opp av kjeder av aminisyrer. aminosyrene er puttet sammen av peptid bindinger.Et Protein kan bestå av ett eller flere polypeptider. proteiner kan klassifiseres på forskjellige måter. struktureller, globulære og membran proteiner, refererer til oppbygning framfor funksjon. enzymer som er en type protein, får kjemiske reaksjoner til å gå fortere.

protein_funksjon_stat.jpg

Proteines funksjoner:

proteinet er byggesteinen i alle cellene

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License