Protein Og Proteinsyntesen

Tilbake til Bioteknologi

PROTEIN
Proteiner spiller en viktig rolle for blant annet oppbygning, forsvar, regulering og transport i kroppen. De ulike proteinene er avgjørende for hvordan et individ er.
I en menneske er det ca. 100.000 forskjellige proteiner, og hvert enkelt protein har en egen liten oppgave å gjøre. Protein er høyst nødvendig for oppbygging og vedlikehold av cellerne og ulike molekyler som f.eks hormoner og enzymer.
Polypeptidkjeder består av 20 forskjellige aminosyrer som virker som byggesteiner i kroppen. Det er rekkefølgen, utvalget og lengden av polypeptidkjeden som bestemmer hva slags egenskaper proteinet skal få.
Proteinsyntesen kort forklart: Genene i DNA-molekylet inneholder informasjon om hvordan proteiner skal bygges opp. Denne informasjonen transporteres ut av cellekjernen, og deretter kan aminosyrene settes sammen til proteiner på ribosomene.

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License