Proteiner Gruppe 7

Proteiner fra Gresk Protos, er molekyler som finnes i alle levende organismer. de er en av grunnlegende for alt liv.
proteinet er bygget opp av kjeder av aminisyrer. aminosyrene er puttet sammen av peptid bindinger.Et Protein kan bestå av ett eller flere polypeptider. proteiner kan klassifiseres på forskjellige måter. struktureller, globulære og membran proteiner, refererer til oppbygning framfor funksjon. enzymer som er en type protein, får kjemiske reaksjoner til å gå fortere.

Aminosyrer:
Proteinene er bygd opp av kjemiske forbindelser som kalles aminosyrer. Disse forbindelsene er syrer som også inneholder en såkalt aminogruppe (NH2). Aminogruppen og syregruppen (COOH) er bundet til det samme karbonatomet. dette karbonatomet er også bundet av et hydrogenatom og en gruppe som vi kan kalle R.
R-gruppen varierer fra aminosyre til aminosyre, og det finnes 20 ulike R-grupper. Altså 20 forskjellige aminosyrer.

Tolv av disse aminosyrene kan kroppen lage selv. Men åtte av aminosyrene (ni for spedbarn) er essensielle eller livsviktige. De må tilføres gjennom maten.

Aminosyre.normal.jpg
generell formell for aminosyrer

Proteiner som næringsstoff
Proteinet regnes som en av de 3 hovedgruppene næringstoffer i kostholdet vårt. Proteinene som vi får gjennom maten, brytes ned til aminosyrer i fordøyelsesystemet. Disse aminosyrene kan kroppen bruke enten som byggesteiner til å bygge opp egne proteiner, eller som drivstoff i cellene.

8 essensielle aminosyrer må du få gjennom mat som fisk, egg, kjøtt, melk, ost og brødvarer, siden kroppen ikke kan produsere dem selv. Disse åtte er tryptofan, lysin, metionin, fenylalanin, treonin, valin, leucin og isoleucin. To andre, histidin og arginin, er i tillegg viktige for barn.

Org_K5-10_hem.jpg

KILDER:
http://ndla.no/nb/node/2873/menu126
http://no.wikipedia.org/wiki/Proteiner

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +

KILDER:
http://ndla.no/nb/node/2873/menu126
http://no.wikipedia.org/wiki/Proteiner

comment module

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License