Proteiner Gruppe1

Proteiner er molekyler og finnes i alle levende organismer og er viktig for alt liv.Det finnes 20 ulike aminosyrer i ett protein . De fleste blir laget i cellene, men noen av de klarer ikke cellene lage og disse må man få tilført gjennom kosthold,altså mat eller kosttilskudd.Det aminosyrer som man må få i seg gjennom kosthold,og de er åtte er: tryptofan, lysin, metionin, fenylalanin, treonin, valin, leucin og isoleucin. Ved å spise/drikke kjøtt,fugl,fisk,egg,melk,havregryn,brødmat og ost får man i seg proteiner.

Proteiner er det viktigste byggematrialet i kroppen. Det er viktig å få i seg mye proteiner når man vokser,hvis man vil bli "stor og sterk". Proteiner gjør at nye celler lages og gamle celler byttes ut. Man må ha proteiner slik at muskulaturen vokser og at man kan bli sterkere. Proteiner finnes i de fleste delene av kroppen, og er viktig for at alle vev i kroppen skal vokse og utvikle seg. Musklene,hjertet,blodet og huden er bygget opp av protein.

Proteiner er bygget opp av mange atomer. Mesteparten av atomene er karbon, hydrogen, oksygen og nitrogen,men noen proteiner inneholder også fosfor og svovel. Atomene danner de ulike aminosyrene som blir koblet sammen i kjeder, som bretter seg sammen i ulike strukturer. Noen proteiner fungerer bare når flere kjeder er brettet sammen eller når bestemte molekyler,som kalles kofaktor, er koblet til proteinet.

proteiner.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License