Elektrolyse og redoksreaksjon

Tilbake til forsiden
Tilbake til energi for fremtiden

Elektrolyse av kobberklorid.

motsatt av Galvanisk element

Når kobberklorid løses i vann, deler det seg i positive kobberioner og negative klorioner. Når transformatoren tilfører strøm vil kobberionene få oppfylt 8-regelen og feste seg til anoden som fast stoff. Klorionene vil også oppfylle 8-reglen, ved å gi fra seg elektroner til katoden og bli omgjort til klorgass.

En redoksreaksjon er en kjemisk reaksjon der det foregår både en reduksjon og en oksidasjon, altså der elektroner blir overført fra ett stoff til et annet. H-atom gir fra seg et elektron til F-atom. Hydrogen blir oksidert og Fluor blir redusert.

Oksidasjon
Stoff som gir fra seg elektroner

Reduksjon
Stoff som tar opp elektroner

Redoks
Begrep for oksidasjon og reduksjon

Elektrolysed.JPG

Kilder:
http://ndla.no/nb/node/13880/menu128

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License