Redoksreaksjoner Elektrolyse Og Galvaniske Elementer Gruppe 3

Redokreaksjon
Redoksreaksjon er satt sammen av reduksjon og oksidasjons reaksjonene. Reduksjon er når atomet tar til seg elektroner, reduserer. Oksidasjon er når atomene gir fra seg elektroner, oksiderer. Hvis vi lager en omvei for elektronene som skal gis og tas kan vi få elektrisk energi.

Spenningsrekka
Metaller finnes sjelden i ren form i naturen, fordi de reagerer med hverandre. Noen metaller trenger elektroner og andre vil gi bort elektroner, så på periode systemet har vi satt de som lett gir fra seg elektroner på den venstre siden og de som gjerne vil ha elektroner på den høyre. Denne kunnskapen vi har om at stoffer kan ta eller gi fra seg elektroner, kan vi bruke til å få energi og da lager vi spesielt batterier. Med batteriene kan vi lagre energien og bruke den senere, som er viktig når vi snakker om energi for fremtiden.

Vi har en spenningsrekke med metallene:
Atom Metall Ion
Zn Sink Zn2+
Fe Jern Fe2+
Cu Kobber Cu2+
Ag Sølv Ag+
Au Gull Au+
Pt Platina Pt+

Grunnlaget for spenningsrekka er at Ionene tar elektroner fra Atomene som er høyere på spenningsrekka enn seg selv, fordi da får de fullt skall og blir da gjort om til fast form. De tar elektroner fra metallene høyere i spenningsrekka enn seg selv fordi de metallene er svakere, Ionet til Jern tar elektroner fra Atomet til Sink, fordi Sink er svakere enn Jern. Dette kan vi utnytte og til å få elektrisk energi, slik som vi gjør i batterier.

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License