Sakkarider

Vi har tre grupper sakkarider, momosakkarider, disakkarider og polysakkarider. Karbohydratene er en hovedgruppe næringsstoffer som vi finner mye av i matvarer fra planteriket. De er organiske molekyler som inneholder mye energi. Felles for alle karbohydratene er at de opprinnelig er dannet fra glukose (druesukker) som igjen er dannet i plantene gjennom fotosyntesen.

Karbohydrat Formel :

Monosakkarider
C6H12O6

Disakkarider
C12H22O11

Polysakkarider
(C6H10O5)n

Monosakkarider
De enkleste sukkerartene er monosakkaridene (mono betyr én).
Monosakkaridene er sammensatte sukkerarter.

Disakkarider
De vanligste disakkaridene er sukrose (vanlig sukker), maltose (maltsukker) og laktose (melkesukker). Alle disakkaridene smaker søtt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License