Sammendra Gruppe 3

BIOTEKNOLOGI

I alle cellene (i cellekjernen) i kroppen ligger DNA-molekyler, med informasjon om hvordan et individ skal dannes. DNA-molekylene ser ut som taustiger og inneholder organiske stoffer som kalles for nitrogenbaser. Nitrogenbasene Adenin (A), Tymin (T), Cytosin (C) og Guanin (G) danner basepar, hvor A og T er par og G og C er par, som bindes sammen av hydrogenbindinger. 3 % av DNA-molekylene er gener, og rekkefølgen på nitrogenbasene bestemmer hvilke aminosyrer som skal brukes til å bygge opp et bestemt protein. Dette kalles den genetiske koden for hvordan et bestemt individ skal bygges opp. Alle cellene i kroppen inneholder det samme genet, men de får forskjellige egenskaper fordi cellens utseende og egenskap er forskjellige. Ikke alle genene i kroppen er aktive til en hver tid, det blir bestemt ette behovet, eller miljøet. Oppskriften på proteinene blir sendt til ribosomet, som ved hjelp av enzymer bygger opp proteinene med aminosyrer. Proteinene består av polypeptidkjeder som er dannet av aminosyrene, og rekkefølgen bestemmer hvordan polypeptidkjeden kveiler seg opp, og hvilke egenskaper den får.
Vi har også noe som kalles for RNA-molekyler, som er kopier av DNA-molekyler. Med RNA-molekylene får vi noe som kalles proteinsyntese. Under proteinsyntesen blir RNA-molekylene sendt ut fra cellekjernen, og ut i cytoplasmaen, hvor de fester seg til et ribosom. Ribosomet lager proteiner ved hjelp av oppskriften fra RNA-molekylet.
Sammenhengen mellom alt dette gir oss informasjon om de ulike egenskapene og funksjonene individet får.

Kilder:
http://ndla.no/nb/node/5902/menu129
http://ndla.no/nb/node/4471/menu129
http://ndla.no/nb/node/47520/menu129

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License